.Stargazer.
Quaeris, respondo ("Ты спросил, я ответил" лат.)
рифма
меня

фигня беготня объединя семеня передразня пленя перезвоня усложня кляня недооценя потесня клоня нагоня сгоня позвоня заманя тесня пригоня прислоня бубня соблазня осложня оттесня переоценя обременя отгоня заменя поманя подгоня броня учиня застоня зазвеня уясня присоединя проясня заслоня угоня огня подменя упраздня оброня погоня прокляня затрудня расценя починя перешагня переменя маня оценя зазвоня пня наклоня разгоня осеня отклоня ступня болтовня виня возня родня изменя чиня казня изгоня обгоня прогоня разъясня отстраня простыня склоня причиня уроня чечня сохраня звеня загоня сочиня подчиня устраня ремня догоня обвиня похороня коня гоня объясня уточня ценя применя извиня сравня поясня сменя отменя ребятня малышня лыжня брехня толкотня стесня клешня храня укореня опорожня обзвоня ячменя резня загрязня затеня темня удлиня пьяня браня соединя разъединя западня возомня захороня заполоня прозвеня плетня вгоня начиня повременя пятерня распространя женя схороня искореня расчленя вменя усредня пророня оскверня перегоня мня затемня звоня дня